Choď na obsah Choď na menu
 


Erb Zbudské Dlhé

Obecný úrad Tel:
057 / 779 71 62
  Fax: 057 / 779 71 62
Zbudské Dlhé 90 Email: obec.zb.dlhe@zoznam.sk

Samosprávny kraj: Prešovský  
Okres: Humenné
Región: Zemplín
IČO: 00323845
Počet obyvateľov: 607
Rozloha: 836 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414
Starosta: František Kopej
Mobil:

0905 541 073

 

 

Obec Zbudské Dlhé leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 212 m. Tamojšie sídlisko založili roľníci pravdepodobne z blízkej Ľubiše pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1268, takže bola najstaršou dedinou v priľahlej časti doliny horného Laborca. Od 13. storočia patrila zemanom zo Zbudze ako aj iným zemanom. V roku 1600 malo sídlisko 9 poddanských domov. Malou dedinou zostalo aj neskôr. V období okolo rokov 1715 až 1720 v nej hospodárili 4 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 37 domov a 280 obyvateľov. Katolícky kostol tam možno jestvoval pred 16. storočím, dokázateľne od 16. storočia. V druhej polovici 16. storočia a počas väčšiny 17. storočia v ňom pôsobili evanjelickí kazatelia, neskôr opäť katolícki. Terajší kostol pochádza z roku 1835. Výrazné zmeny nastali v obci v 90. rokoch, obec sa splynofikovala, bol zavedený verejný vodovod, uskutočnila sa rekonštrukcia miestneho kostola, vybudoval sa nový rím. kat. farský úrad, v súčasnej dobe je pred dokončením výstavba kanalizácie.

ďalej

 Kostol V Zbudskom Dlhom

 • Počet obyvateľov k 31.12.2006 spolu 607
  muži 319
  ženy 288
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
 • Produktívny vek (15-54) ženy 163
 • Produktívny vek (15-59) muži 187
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 76
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 9
  muži 5
  ženy 4
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Vlaková zastávka
 • Základná škola

Osobnosti

J. E. Mons. Bernard Bober
košický pomocný biskup

Narodený 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom
Kňazská vysviacka: 8. Júna 1974
1975-1978 kaplán v Humenom, Snine a Zborove
1978-1990 správca farnosti Kecerovce
1990-1991 správca farnosti, dekan Humenné
od roku 1991 generálny vikár BÚ Košice
28.12.1992 menovaný za biskupa
Biskupská vysviacka: 30. januára 1993 v Košiciach

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Obec Zbudské Dlhé